Výukový program mateřinky

 

Tento výukový program je určen pro děti od 2,5 do 4 let.

 

A)Tématický program v českém jazyce:

V každém měsíci je program rozdělen na jednotlivá témata se kterými se pracuje v rámci výtvarné, hudební a naučné části.

Dalšími důležitými částmi je naslouchání a schopnost opakovat slova ,pochopení významu slov a frází, zapamatování si jednotlivých písní a říkadel, hra na hudební nástroje, procvičování rytmu, tvořením slovní zásoby a komunikace v českém jazyce. Další důležitou částí je rozvoj jemné motoriky pomocí konstrukcí, skládaček, logických her apod.

 

B) Tématický program v angličtině/italštině.

V těchto hodinách se děti věnují rozvoji porozumění a konverzaci v anglickém a italském jazyce. Hodiny obsahují výtvarné, hudební části a naučné části. Při hodinách se pracuje především s asociacemi, flashcards, audio nahrávkami atd.

 

Hlavní vzdělávací program je zahrnut do ceny školného, některé aktivity jsou za polatek(plavání).

Jazykové lekce jsou zahrnuté v ceně. Některé mimoškolní akce jsou v rámci vzdělávacího programu zdarma, některé jsou za poplatek.

 

Roční vzdělávací program MŠ Piccole Pesti je každý rok pečlivě sestaven dle potřeb jednotlivých tříd. Všichni pracovníci MŠ Piccole Pesti jsou zkušení pedagogové, studenti Pedagogické fakulty UK Praha nebo mají minimálně 10 let zkušenost v oboru.

 

Týdenní rozvrh

Zde ke stažení

 

Odpolední aktivity mateřinky

 

Tyto aktivity jsou důležitou součástí výukového programu a slouží především k rozvoji zvědavosti a zájmu o volnočasové aktivity.

 

Pro třídu mateřinek nabízíme tyto odpolední kroužky:

pohybový: rytmus v tanci, správné držení těla,strečink

hudební: rozvoj rytmu, hudební sluch

výtvarný: malování, kreslení,modelování, výtvarné techniky

Veškeré odpolední aktivity jsou zahrnuté v ceně celodenního školného, v případě půldenní docházky je nutné jednotlivé kroužky doplatit.