Výukový program předškoláci

 

Tento výukový program je určen pro děti od 4 do 6 let.

 

Ranní a dopolední program:

A)Předškolní příprava

V rámci které děti dosahují takové úrovně, která jim umožní připravenost na základní vzdělání v rámci povinné školní docházky. Děti pracují s pracovními listy, se kterými procvičují správný úchop tužky, uvolněné zápěstí, základy čtení, psaní a počítání. Nedílnou součástí je také poslech čtených či vyprávěných pohádek, logopedická cvičení.

B)Tématický program v českém jazyce:

V každém trimestru se budeme zabývat specifickými tématy rozšiřující základní kulturní, výchovné,dovednostní a vědní znalosti

C) Výuka anglického a italského jazyka

V tomto programu budou mít děti možnost projevovat se pouze v cizím jazyce a prohlubovat tím slovní zásobu a procvičovat svůj mozek. Jednotlivé hodiny jsou rozděleny do tématických celků a podporují tím slovní zásobu a schopnost se projevovat.

D) Projekt

V rámci měsíčních projektů budeme s dětmi objevovat svět vědy, dějin, kultury a přírody.

 

odpolední program:

tento program pozvolně naqvazuje na ranní program a to v odlehčené formě.

Do odpoledního programu předškoláků je mimo jiné zařazena také hudební výuka s naukou na zobcovou flétnu, pohybové hry a plavání.

 

Hlavní vzdělávací program je zahrnut do ceny školného, některé odpolední aktivity jsou za polatek: pohybové a míčové hry, hra na flétnu a plavání. Jazykové lekce jsou zahrnuté v ceně.

Některé mimoškolní akce jsou v rámci vzdělávacího programu zdarma, některé jsou za minimální poplatek.

 

Roční vzdělávací program MŠ Piccole Pesti je každý rok pečlivě sestaven dle potřeb jednotlivých tříd. Všichni pracovníci MŠ Piccole Pesti jsou zkušení pedagogové, studenti Pedagogické fakulty UK Praha nebo mají minimálně 10 let zkušenost v oboru.

 

Týdenní rozvrh

Zde ke stažení

 

Vzdělávací aktivity předškoláci

Tyto aktivity jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu. Mezi tyto aktivity patří např. pravidelné vzdělávací programy Státní opery Praha, Městské knihovny Praha, divadelní představení, návštevy pražských muzeí, organizace školky v přírodě a další.