Mezinárodní MŠ a Jesle Piccole Pesti má tradici již od roku 2010.

Naše instituce se zaměřuje především na výchovu a výuku v mezinárodním prostředí.

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Nepoužíváme klasickou výuku se slovy jako prvky, ale zapojujeme pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují a osvojují si tak nepřímo nové hlásky a zvuky. Využíváme více smyslové vnímání. Výukové hodiny jsou zpestřeny řadou smyslových a psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit.

K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby ji pociťovaly jako přirozenou, potřebnou a zábavnou.

Proč se rozhodnout pro nás

Pro každého rodiče je velmi důležité vybrat tu “správnou” školku, aby mělo dítě co nejkvalitnejší a nejpříjemnější přístup. Naše školka nabízí ojedinělý mezinárodní program škola hrou, ve kterém se děti učí novým věcem a cizím jazykům nenáročnou přirozenou formou her.
Několik důvodů proč se rozhodnout pro nás:

1.Výuka českého, italského a anglického jazyka

2.Kvalitní příprava na základní školy

3.Malý počet dětí ve třídách, který umožňuje individuální přístup k dětem

4.Lekce plavání jako součást programu

5.Zdravá středozemní BIO strava

6.Organizace akcí jako karneval, garden party, školy v přírodě, výlety,

7.Mezinárodní příjemné a čisté prostředí s kvalitním týmem učitelů s pedagogickým vzděláním

8.Odpolední kroužky jako např. hra na flétnu, pohybové hry, Art Attack a další

9.Pravidelné schůzky s rodiči

Program content
Timetable

 

Program content:

Get involved with interest in proposed activities, learn how to create positive relationships with peers and teachers, to be able to recognize and describe objects, colors and shapes. Music and art theory. Development of language and motor skills. Fine and gross motor skills.
Weekly program is divided into Czech-Italian (mon,tue,fri) and English (wed,Thur)days.

 

Timetable

Monday to Friday

8:45 - 9:00 Arrival to school

9 - 9:45 First part of a program

10 - 10:30 Snack

10:30 - 11:30 Outside activities

11:30 - 11:45 Supervised activities

12 - 13:00 Lunch, hygiene

13- 13:45 Midday nap

14:00 - 15:00 Midday nap

15:00 - 15:30 Snack

15:30 - 17:00 Outdoor activites, free time activities, departure from school

All year around educational program MŠ Piccole is Pesti is every year carefully assessed according the needs of each classroom. All employees of MŠ Piccole Pesti are experienced pedagogics, students of Pedagogical faculty UK Praha or employees with minimum of 5 years of experience in educational field.