WELCOME TO PICOLE PESTI

logo

Complete presentation of our school available here

Mezinárodní MŠ a Jesle Piccole Pesti má tradici již od roku 2010.

Naše instituce se zaměřuje především na výchovu a výuku v mezinárodním prostředí.

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Nepoužíváme klasickou výuku se slovy jako prvky, ale zapojujeme pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují a osvojují si tak nepřímo nové hlásky a zvuky. Využíváme více smyslové vnímání. Výukové hodiny jsou zpestřeny řadou smyslových a psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit.

K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby ji pociťovaly jako přirozenou, potřebnou a zábavnou.

Proč se rozhodnout pro nás

Pro každého rodiče je velmi důležité vybrat tu “správnou” školku, aby mělo dítě co nejkvalitnejší a nejpříjemnější přístup. Naše školka nabízí ojedinělý mezinárodní program škola hrou, ve kterém se děti učí novým věcem a cizím jazykům nenáročnou přirozenou formou her.
Několik důvodů proč se rozhodnout pro nás:

1.Výuka českého, italského a anglického jazyka

2.Kvalitní příprava na základní školy

3.Malý počet dětí ve třídách, který umožňuje individuální přístup k dětem

4.Lekce plavání jako součást programu

5.Zdravá středozemní BIO strava

6.Organizace akcí jako karneval, garden party, školy v přírodě, výlety,

7.Mezinárodní příjemné a čisté prostředí s kvalitním týmem učitelů s pedagogickým vzděláním

8.Odpolední kroužky jako např. hra na flétnu, pohybové hry, Art Attack a další

9.Pravidelné schůzky s rodiči

La scuola internazionale Piccole Pesti e´stata fondata il 17.2.2010

E' di fondamentale importanza creare ambienti dove i bambini possano sentirsi a loro agio come a casa propria, perché tale spazio possa consentire la relazione, la comunicazione e fornire loro protezione. E' questo che ci siamo proposti con la nostra scuola, prestando particolare attenzione,all’atmosfera generale, alla qualità dell’accoglienza dei bimbi e delle loro famiglie, alla genuinità del cibo, solo prodotti BIO e alla gradevolezza e alla funzionalità degli spazi.

La nostra scuola abbraccia le più moderne linee guida e i più noti principi della pedagogia e della psicologia, che vedono il gioco come l'attività trainante per l'acquisizione di tutte quelle esperienze funzionali, relazionali, tattili e cognitivi indispensabili per un corretto sviluppo dell'Io.

Siamo un team composto di professionisti, ambiziosi di trasmettere tramite l'insegnamento, la cultura e la tradizione italiana in simbiosi e nel rispetto della cultura ceca.

Perche´ Piccole Pesti:

  1. l´insegnamento di lingua ceca, inglese e italiana
  2. Alimentazione BIO
  3. Programma educativo interessante ed efficace
  4. Il personale qualificato e motivato
  5. Ambiente famigliare e pulito
  6. attivita´ come lezioni di nuoto, lezioni di flauto, atletica e ginnastica
  7. attivita´extrascolastiche come le gite, le excursioni, le recite scolastiche ecc.

Inserisci l'indirizzo email associato al tuo account. Il nome utente ti verrà inviato via email.