Mezinárodní MŠ a Jesle Piccole Pesti má tradici již od roku 2010.

Naše instituce se zaměřuje především na výchovu a výuku v mezinárodním prostředí.

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Nepoužíváme klasickou výuku se slovy jako prvky, ale zapojujeme pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují a osvojují si tak nepřímo nové hlásky a zvuky. Využíváme více smyslové vnímání. Výukové hodiny jsou zpestřeny řadou smyslových a psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit.

K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby ji pociťovaly jako přirozenou, potřebnou a zábavnou.

Proč se rozhodnout pro nás

Pro každého rodiče je velmi důležité vybrat tu “správnou” školku, aby mělo dítě co nejkvalitnejší a nejpříjemnější přístup. Naše školka nabízí ojedinělý mezinárodní program škola hrou, ve kterém se děti učí novým věcem a cizím jazykům nenáročnou přirozenou formou her.
Několik důvodů proč se rozhodnout pro nás:

1.Výuka českého, italského a anglického jazyka

2.Kvalitní příprava na základní školy

3.Malý počet dětí ve třídách, který umožňuje individuální přístup k dětem

4.Lekce plavání jako součást programu

5.Zdravá středozemní BIO strava

6.Organizace akcí jako karneval, garden party, školy v přírodě, výlety,

7.Mezinárodní příjemné a čisté prostředí s kvalitním týmem učitelů s pedagogickým vzděláním

8.Odpolední kroužky jako např. hra na flétnu, pohybové hry, Art Attack a další

9.Pravidelné schůzky s rodiči

Il Programma educativo per l´anno scolastico 2019/2020

Gli obiettivi:

Partecipare con interesse alle attività proposte, instaurare rapporti positivi con compagni e

insegnanti, riconoscere i colori, le forme e gli oggetti, osservare e sperimentare materiali e tecniche.

Metodologie:

Giochi di gruppo e di movimento, canzoni animate e filastrocche, attività grafico pittoriche ecc.

Scheda del programma educativo settimanate:

CZE/IT giorni

lunedi, martedi, venerdi

ENG giorni

Mercoledi, Giovedi

Il programma settimanale sarà pubblicato sulla bacheca della scuola e sul sito web www.piccolepesti.cz

Programma settimanale qui


Tutte le attività saranno comunicate per tempo, vi chiediamo di controllare periodicamente l´email e il gruppo chiuso FB Piccole Pesti 2019/2020.

Il programma educativo annuale di Piccole Pesti è ogni anno costruito secondo alle esigenze di ogni classe. Tutti i membri di Piccole Pesti sono educatori esperti, studenti della Facoltà di Pedagogia dell'Università Carlo di Praga oppure hanno un minimo di 5 anni di esperienza nel settore.