Mezinárodní MŠ a Jesle Piccole Pesti má tradici již od roku 2010.

Naše instituce se zaměřuje především na výchovu a výuku v mezinárodním prostředí.

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Nepoužíváme klasickou výuku se slovy jako prvky, ale zapojujeme pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují a osvojují si tak nepřímo nové hlásky a zvuky. Využíváme více smyslové vnímání. Výukové hodiny jsou zpestřeny řadou smyslových a psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit.

K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby ji pociťovaly jako přirozenou, potřebnou a zábavnou.

Proč se rozhodnout pro nás

Pro každého rodiče je velmi důležité vybrat tu “správnou” školku, aby mělo dítě co nejkvalitnejší a nejpříjemnější přístup. Naše školka nabízí ojedinělý mezinárodní program škola hrou, ve kterém se děti učí novým věcem a cizím jazykům nenáročnou přirozenou formou her.
Několik důvodů proč se rozhodnout pro nás:

1.Výuka českého, italského a anglického jazyka

2.Kvalitní příprava na základní školy

3.Malý počet dětí ve třídách, který umožňuje individuální přístup k dětem

4.Lekce plavání jako součást programu

5.Zdravá středozemní BIO strava

6.Organizace akcí jako karneval, garden party, školy v přírodě, výlety,

7.Mezinárodní příjemné a čisté prostředí s kvalitním týmem učitelů s pedagogickým vzděláním

8.Odpolední kroužky jako např. hra na flétnu, pohybové hry, Art Attack a další

9.Pravidelné schůzky s rodiči

Elenco delle materie della classe per l´anno scolastico 2019/2020

Programma mattutino:

A) Il programma tematico in lingua ceca:TP

Questa materia comprende diversi argomenti stimolanti, addatti ad allargare la conoscenza del mondo che ci circoonda in modo divertente ed Ci concentreremo inoltre sullo sviluppo linguistico, tecnico, comunicativo, sullo sviluppo psicomotorio,fisico, musicale e artistico.

B) L´insegnamento di lingua italiana e inglese:AJ/IT

l´insegnamento delle lingue straniere comprende diversi argomenti stimolanti, addatti ad allargare la conoscenza del mondo che ci circoonda in modo divertente ed interessante.Ci concentreremo inoltre sullo sviluppo linguistico, tecnico, comunicativo, sullo sviluppo psicomotorio,fisico, musicale e artistico.

Programma pomeridiano:

Queste attività fanno parte integrante del programma educativo della classe dei big e vengono aggiunte principalmente per sviluppare la curiosità e l'interesse per vari temi e attivita´. Quest'anno svolgeremo seguenti attività pomeridiane:

Movimento: la danza, il ritmo, la corretta postura. MOV

Musica: il ritmo musicale, l´utilizzo degli strumenti musicali,repertorio delle canzoni MUS 

Ricreativa: pittura, disegno, tecniche artistiche ART
Tutte le attività pomeridiane avranno inizio nell´ultima settimana di settembre 2018.

Il programma settimanale sarà pubblicato sulla bacheca della scuola e sul sito web www.piccolepesti.cz

Programma settimanale qui

Attivita´ extrascolastiche

Tutti i detagli saranno comunicati in anticipo.

Ci saranno seguenti attivita´:

Teatro per bambini presso Piccole Pesti, Halloween party, Teatro Minor , spettacolo natalizio, Festa di Carnevale e tanto altro.

Altre attività:

servizio fotografico, recita natalizia, gita scolastica, recita di fine anno ecc.Tutte le attività saranno comunicate per tempo, vi chiediamo di controllare periodicamente l´email e il gruppo chiuso FB Piccole Pesti 2019/2020.Il programma principale è incluso nella quota mensile.

Alcune attività extrascolastiche sono gratuite, come le lezioni di lingua, altre a pagamento come le attivita´di preparazione fisica, la musica e il flauto e le lezioni di nuoto.

Il programma educativo annuale di Piccole Pesti è ogni anno costruito secondo alle esigenze di ogni classe. Tutti i membri di Piccole Pesti sono educatori esperti, studenti della Facoltà di Pedagogia dell'Università Carlo di Praga oppure hanno un minimo di 5 anni di esperienza nel settore.