Mezinárodní MŠ a Jesle Piccole Pesti má tradici již od roku 2010.

Naše instituce se zaměřuje především na výchovu a výuku v mezinárodním prostředí.

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Nepoužíváme klasickou výuku se slovy jako prvky, ale zapojujeme pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují a osvojují si tak nepřímo nové hlásky a zvuky. Využíváme více smyslové vnímání. Výukové hodiny jsou zpestřeny řadou smyslových a psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit.

K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby ji pociťovaly jako přirozenou, potřebnou a zábavnou.

Proč se rozhodnout pro nás

Pro každého rodiče je velmi důležité vybrat tu “správnou” školku, aby mělo dítě co nejkvalitnejší a nejpříjemnější přístup. Naše školka nabízí ojedinělý mezinárodní program škola hrou, ve kterém se děti učí novým věcem a cizím jazykům nenáročnou přirozenou formou her.
Několik důvodů proč se rozhodnout pro nás:

1.Výuka českého, italského a anglického jazyka

2.Kvalitní příprava na základní školy

3.Malý počet dětí ve třídách, který umožňuje individuální přístup k dětem

4.Lekce plavání jako součást programu

5.Zdravá středozemní BIO strava

6.Organizace akcí jako karneval, garden party, školy v přírodě, výlety,

7.Mezinárodní příjemné a čisté prostředí s kvalitním týmem učitelů s pedagogickým vzděláním

8.Odpolední kroužky jako např. hra na flétnu, pohybové hry, Art Attack a další

9.Pravidelné schůzky s rodiči

Elenco delle materie della classe per l´anno scolastico 2019/2020

Programma mattutino:

  1. A) Preparazione prescolare:PP
    bambini raggiungeranno livelli di istruzione per l´ingresso alla scuola elementare dell'obbligo.

I bambini lavoreranno con le liste didattiche , impareranno ad impugnare correttamente le matite,sperimenteranno le basi di lettura, scrittura e conteggio. Non mancheranno anche l´ascolto

e gli esercizi logopedici.

B)Il programma tematico in lingua ceca:TPCZ
In ciascun trimestre tratteremo argomenti specifici che approfondiranno le basi culturali, educative sviluppando le abilità creative e di scienze

C) L´insegnamento di lingua italiana e inglese:AJ/IT

l´insegnamento di queste due lingue dara´ la possibilita´ai bambini di imparare ad esprimersi correttamente e con disinvoltura, approfondire il vocabolario e comunicare. Le lezioni sarano divise in unità tematiche per supportare al meglio la capacità di ogni bambino.

D) il Progetto PR

  1. Durante i progetti esploreremo il mondo della scienza, della storia, della cultura e della natura e saranno come parte integrante del programma scolastico giornaliero.Si organizzeranno varie attivita´extrascolastiche indicate in questo documento (pag.seguente).

E) Programma pomeridiano:
É un proseguimento del programma mattutino e contiene le lezioni di musica e flauto, l´educazione fisica presso una palestra sita nelle vicinanze della nostra scuola.
Tutte le attività pomeridiane avranno inizio nella prima settimana di ottobre 2019.

Il programma settimanale sarà pubblicato sulla bacheca della scuola e sul sito web www.piccolepesti.cz

il Programma settimanale qui

Altre attività:
Festa di Halloween, servizio fotografico, recita natalizia, festa del carnevale, visita alla scuola primaria di Na Smetance, gita scolastica, recita di fine anno ecc.Tutte le attività saranno comunicate per tempo, vi chiediamo di controllare periodicamente l´email e il gruppo chiuso FB Piccole Pesti 2019/2020.Il programma principale è incluso nella quota mensile.

Alcune attività extrascolastiche sono gratuite, come le lezioni di lingua, altre a pagamento come le attivita´di preparazione fisica, la musica e il flauto e le lezioni di nuoto.

Il programma educativo annuale di Piccole Pesti è ogni anno costruito secondo alle esigenze di ogni classe. Tutti i membri di Piccole Pesti sono educatori esperti, studenti della Facoltà di Pedagogia dell'Università Carlo di Praga oppure hanno un minimo di 5 anni di esperienza nel settore.