Jesle

Jesličky jsou určené pro děti od 18ti do 27mi měsíců.

Výběr způsobu docházky není omezen a může být neustále měněn.
(Je potřeba maminkám nabídnout co neflexibilnější způsob)
Náplň programu

Zapojit se se zájmem do navrhovaných činností, učit se navázat pozitivní vztahy s vrstevníky a s učitelkami, schopnost rozpoznat a pojmenovat předměty, barvy a tvary, hudební a výtvarná nauka, Rozvoj jazykových a pohybových schopností, Jemná a hrubá motorika

Týdenní program je rozdělen do česko-anglických a italsko-anglických dnů.

Čj/Aj dny

Pondělí, Středa, pátek

Itj/Aj dny

úterý, čtvrtek

 

Maximální denní počet ve skupince je 7 dětí(v tuto chvíli máme 2 volných míst)

 

aktualizováno: 2.9.2017

Výukový program

Cílem jesliček není pouze obyčejné hlídání, ale především aplikace vývojového programu zaměřeného na rozvoj tvořivosti formou specifických činností(výtvarné, poznávací, rozumové,pohybové a hudební)

Výtvarná výchova - rozvíjí spontánní tvořivost dětí a posiluje jejich snahu o výtvarné vyjádření:

  • období bezobsažné čáranice (12-18 měs.) - používáme měkký a výrazný materiál(uhel, křída)
  • obsažná čáranice (18-24 měs.) - práce s uhlem, křídou, voskové pastely
  • znaková kresba ( 24-36 měs.) - uhel, křída,voskové pastely, temperové barvy, tuše, špejle, měkká tužka

Rozumová výchova - rozvíjí poznávací procesy a řečové schopnosti dětí, paměť a pozornost, přibližuje dětem časové pojmy, přírodu,dopravní prostředky,děti se učí znát základní předměty denní potřeby, samostatně reprodukovat krátké říkanky, třídit předměty dle velikosti, barvy a tvaru,...

Pracovní výchova - rozvíjí základní zkušenosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy a při manipulaci s předměty, jemnou a hrubou motoriku dle věku: stavění kostek do délky a výšky, překlenutí prostoru, navlékání korálků, různé skládačky, práce s plastelinou a lepidlem, děti se učí mačkat, trhat a překládat papír, šroubovat, samostatně zouvat a obouvat boty, rozepínat a zapínat knoflíky, šněrovat napodobivé hry - např. vaření, obchod,úklid, praní a žehlení prádla, opravář, lékař, zahradník, kadeřník,.....

Hudební výchova - podporuje u dětí zájem o hudbu a rozvíjí jejich hudební vlohy: sluchová výchova - hudební nástroje ( hůlky,dřívka,činelky,bubínek, tamburína, triangl,.....) poslech zpěvu, vlastní zpěv dětí, hudebně pohybová výchova - sladit poslech hudby s pohybem instrumentální činnost - umožnit dětem zahrát si na hudební nástroj

Tělesná výchova - péče o bezpečnost a upevňování zdraví, rozvíjí a vytváří kladný vztah dětí k pohybovým činnostem: rušná (úvodní ) část- běh, všechny druhy chůze průpravná část - procvičení celého těla (pomůcky - kostky, kuželky,míčky, praporky, šátečky,.....) hlavní část - cviky odvahy a zdravotní cviky závěrečná část - relaxace a hudebně pohybová hra, tanečky

Mravní výchova - úkolem je všestranně zabezpečit citové potřeby dítěte v jeslích: rozvíjení a upevňování základních hygienických návyků, udržovat čistotu, samostatně používat kapesník, umět pozdravit a poděkovat, učit šetrnému zacházení s hračkami, podporovat kamarádské vztahy mezi dětmi, vést děti k dokončení započaté činnosti,.....