Baby doprava

Dopravu dětí, v případě vašeho zájmu, zabezpečujeme naší dodávkou, kde je každé sedadlo vybavené kvalitními dětskými sedačkami. Dodávku řídí zkušený řidič.

Baby-bus je k vaší dispozici od pondělí do pátku dle přesně stanoveného rozvrhu

a) od 7:00 do 09:00 ráno

b) od 13:00 do 17:30 odpoledne

Tuto službu je možné objednat na celý měsíc 1x až 5x týdně a nebo příležitostně ve výše uvedených hodinách. V tomto případě je nutné objednat baby- dopravu na ráno do 12:00 předešlého dne a na odpoledne do 12:00 téhož dne

Druh balíčku

Měsíční balíček – 1x týdně 800,- Kc
Měsíční balíček – 2x týdně 1400,- Kc
Měsíční balíček – 3x týdně 2100,- Kc
Měsíční balíček – 5x týdně Individuální cena podle dohody se školkou

Pouze přívoz nebo odvoz 200,- Kc

Přívoz a odvoz 250,- Kc