Výukový program

Děti jsou rozdělené do tříd podle věku a jejich každodenní program je podle toho přizpůsoben tak, aby udržoval jejich pozornost a dal jim možnost učit se novým věcem. 

Během pobytu dětí ve školce se učitelé soustředí na následující:

  • PŘIROZENÉ VYTVÁŘENÍ SKUPIN DĚTÍ
    • Zde je kladen důraz na přirozené vytváření mezilidských vztahů mezi dětmi a podpora jejich fungování.
  • VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ
    • Výhodou jazykového vyučování je to, že hodiny cizího jazyka mohou mít podobu miniprojektů: Každá hodina jazyka má námět, téma (v samoobsluze, cestujeme vlakem, letadlem, na pláži, na fotbale atd.) a během hodiny se pracuje na nějaké věci a hovoří se přitom cizím jazykem. Jazykové poznatky děti získávají na základě vlastní potřeby a mají je spojené s vlastní aktivní činností. Velmi dobře na rozvoj jazykových dovedností působí přítomnost dalších dětí, které hovoří jazykem, jemuž se děti učí. Děti tak mají šanci slyšet jazyk od někoho, pro něhož je mateřštinou a kdo jej bude používat podle svého přirozeného jazykového citu.
  • POZNÁNÍ A OSVOJENÍ SI SVĚTA KOLEM SEBE
    • Pomoci dětem osvojit si prostředí školky tak, aby byly šťastné a spokojené.

Pohovor s rodiči

Tento pohovor slouží především k poznání návyků a potřeb každého dítěte tak, aby jeho pobyt ve školce byl v souladu s rodinným prostředím, na které bylo dosud zvyklé. Dále je prostředkem komunikace mezi školkou a rodiči, kteří se tak budou moci ujistit o opravdovém zájmu všech učitelů na zdravém a veselém rozvoji všech dětí.